Korean experience and its international role in 21st century

Den 15e november 2018 kommer Kijoung Cho från den Sydkoreanska ambassaden till Karlstad för att hålla en föreläsning kring landets utveckling då Sydkorea är ett av världens snabbast växande ekonomier. Vad innebär det för landet och mot omvärlden? Föreläsningen kommer att ske kl 16:00, i 11D121 (Andersalen), den kommer att hållas öppen och hoppas att vi ser er där! Har du några frågor eller funderingar kan du maila till: info@upfkarlstad.org 
The 15th of november of 2018 Kijoung Cho from the South korean embassy will arrive in Karlstad to hold a lecture about the countrys development, as South Korea is one of the worlds quickest growing economies. What does that mean for the country and in a global context? The lecture will be held at 16:00 in 11D121 (Andersalen), it is open for everyone and we hope to see you there! If you have any questions you can mail to us at: info@upfkarlstad.org 
%d bloggers like this: