Engagera dig

Är du intresserad av att hjälpa till föreningen? vi flera utskott där vi ständigt söker nya medlemmar som vill delta i vårat arbete. Om du vill delta i en kommitté måste du först och främst vara medlem i föreningen. Mer information angående medlemskapet hittar du här.


Are you interested of helping the association? We have various committees where we constantly seek new members who wants to participate. If you want to join a committee you have to be a member of the association. You can find more information about the membership here.

Våra kommittéer – Our committees

%d bloggers like this: