Bli medlem

Ifall du är intresserad av att bli medlem i Utrikespolitiska föreningen Karlstad kan du göra det genom att klicka på länken här. Genom medlemskapet kommer du att kunna ta del av de evenemang föreningen anordnar.

Kostnad: Medlemskapet kostar 50kr och är giltigt ett kalenderår.


If you are interested of joining The Association of Foreign Affairs Karlstad you can do that by clicking this link. The membership will grant you access to our events that the association organizes.

Cost: Membership costs 50kr and is valid through one calendar year.

%d bloggers like this: