Om oss

UPF Karlstad är en politiskt och religiöst obunden förening som tillhör Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS). Vi finns till för att väcka intresse för och sprida kunskap om utrikespolitiska frågor och vårt mål är att vara Karlstads främsta forum för utrikespolitisk debatt. Genom föreläsningar och seminarier behandlar och lyfter vi aktuella frågor i ämnet, men belyser också andra internationella och globala frågor.

Vi bedriver vår verksamhet på Karlstads universitet, men riktar oss till alla intresserade. Vår ambition är att vara en mötesplats där studenter från olika utbildningar och olika länder träffas för att bredda sina kunskaper kring utrikespolitik samt andra länders kultur, befolkning, religion och politiska system.


The Association of Foreign Affairs Karlstad (AFAK) is a newer section belonging to The Swedish Association of International Affairs (SAIA). The aim of the association is to create interest along with spreading knowledge of international issues and becoming Karlstads primary forum for foreign affair discussions. Through lectures and seminars the Association of International Affairs in Karlstad is raising current ongoing debates on global and international problems with experts working with these intriguing subjects.

The Association of Foreign Affairs Karlstad has its base at Karlstad University and has the ambition of serving students from various educational backgrounds and countries and to broaden their knowledge on global matters.

%d bloggers like this: