Om oss

UPF Karlstad är en politiskt och religiöst obunden förening som tillhör Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS). Vi finns till för att väcka intresse för och sprida kunskap om utrikespolitiska frågor och vårt mål är att vara Karlstads främsta forum för utrikespolitisk debatt. Genom föreläsningar och seminarier behandlar och lyfter vi aktuella frågor i ämnet, men belyser också andra internationella och globala frågor.

Engagera dig

Är du intresserad av att hjälpa till föreningen? vi flera utskott där vi ständigt söker nya medlemmar som vill delta i vårat arbete. Om du vill delta i en kommitté måste du först och främst vara medlem i föreningen. Mer information angående medlemskapet hittar du här.


Are you interested of helping the association? We have various committees where we constantly seek new members who wants to participate. If you want to join a committee you have to be a member of the association. You can find more information about the membership here.

%d bloggers like this: